Cement do walki ze smogiem

Ocena: 0
2904
Czy istnieją takie kostki chodnikowe, które oczyszczają powietrze w miastach? Teraz już tak! Urząd Miasta w Nowej Soli na ul. Witosa zastosował kostki fotokatalityczne do poprawy czystości powietrza.
Kostki te zmniejszają zanieczyszczenie NOx, pochodzące ze spalania paliwa przez samochody. Teraz powietrze w miastach może być czyste!

Fot. Górażdże Cement


Technologię cementu przyjaznego środowisku wprowadza Górażdże Cement S.A. TioCem to zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła. Dlatego efektywne stosowanie tego cementu dotyczy powierzchniowych warstw betonu. Powstające na powierzchni betonu jony nie są niebezpieczne dla zdrowia – wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które są spłukiwane przez deszcz. TioCem ułatwia usuwanie zabrudzeń organicznych, gromadzących się na powierzchni betonowej. Samooczyszczanie jest związane z działaniem aktywowanego promieniowaniem UV dwutlenku tytanu TiO2, w efekcie którego zabrudzenia organiczne ulegają utlenianiu. Dodatkowo, superhydrofilowe właściwości takiego betonu zapobiegają nawarstwianiu się zanieczyszczeń na jego powierzchni i umożliwiają ich łatwe usuwanie podczas zraszania betonu wodą np. podczas opadu deszczu. Technologia doskonale może się więc sprawdzić w miastach, gdzie duże powierzchnie betonowych chodników, ekranów akustycznych, tuneli czy innych elementów architektury krajobrazu mogą czyścić się same i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez natężony ruch samochodowy.


Podczas realizacji chodnika oraz ścieżki rowerowej na ul. Witosa w Nowej Soli zastosowano fotokatalityczne kostki betonowe wykonane przez ZPB Kaczmarek
Fot. Górażdże Cement

Innowacyjna decyzja Urzędu Miasta w Nowej Soli dotycząca zastosowania fotokatalitycznych kostek chodnikowych do poprawy czystości powietrza jest dowodem świadomości prośrodowiskowej i prospołecznej. Gratulujemy!

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 4 (11) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: