Pompowanie betonu na dużych obiektach

Ocena: 0
2314

Skala gigantycznych projektów budowlanych przerasta częstokroć wyobrażenia konstruktorów maszyn budowlanych mających zapewnić sprzęt niezbędny do ich realizacji. Dzięki stacjonarnym pompom do betonu oraz dostępności technologii z nimi związanych realizacja bardzo skomplikowanych i dużych projektów budowlanych zlokalizowanych niejednokrotnie w „trudnych” miejscach staje się możliwa, a niekiedy wręcz prosta.

Walory architektoniczne, bądź użytkowe często biorą górę nad kwestią technologii realizowania prac budowlanych. Pytania dotyczące właśnie technologii stawiane są zawsze, gdy realizowany ma być obiekt o dużej wysokości lub o bardzo dużych powierzchniach poszczególnych kondygnacji. Trudności w realizacji projektów nastręcza często ciasna zabudowa otaczających budynków lub choćby bliskość głównych arterii miejskich, których nie sposób wyłączyć nawet na kilka godzin dziennie.

Począwszy od prac ziemnych koszty realizacji budowy obiektu są wysokie. Wszelkie prace fundamentowe, jak i dalsze roboty w zakresie podawania betonu, w normalnych warunkach można by prowadzić przy wykorzystaniu mobilnej wysięgnikowej pompy do betonu. Nie należy jednak zapominać, iż maszyna ta przy np. 42-metrowym wysięgniku potrzebuje, co najmniej 150 m kw. placu w celu bezpiecznego i prawidłowego rozłożenia podpór.

W sytuacjach takich nieodzowne stają się stacjonarne pompy do betonu, których koncepcja pojawiła się wraz z pierwszymi konstrukcjami pomp jako takich. To właśnie maszyny stacjonarne były prekursorami mobilnych wysięgnikowych pomp do betonu.

Idea pracy stacjonarnej pompy wydaje się być z pozoru prosta i taka właśnie jest przy prostych zadaniach betoniarskich zwłaszcza przy pompowaniu na krótkich odcinkach np. przy użyciu węży rozdzielczych do betonu. Niemniej jednak przy bardziej skomplikowanych pracach, np. przy pompowaniu betonu na duże wysokości bądź na większych powierzchniach konieczne staje się zastosowanie zarówno specjalistycznych rurociągów, jak i specjalistycznych urządzeń do rozdziału betonu.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Polmix-AST z Gdańska jako wyłączny przedstawiciel koncernu Everdigm ma w swojej ofercie bogatą ofertę maszyn stacjonarnych. Serię pomp na podwoziach przyczep jedno- i dwuosiowych otwierają maszyny typ TP 670 o wydajności 60 m3/godz. oraz TP 970 – 90 m3/ /godz. Pozwalają one na realizowanie małych i średnich zadań budowlanych przy niezbyt dużych wysokościach pompowania. Wysokość pompowania determinuje dla tych maszyn moc zespołu napędowego – silnika spalinowego firmy Deutz i zespołu pomp hydraulicznych. Pompy te są bardzo uniwersalne w swych zastosowaniach można je bowiem wykorzystywać w szerokim wachlarzu zadań budowlanych od pompowania na etapie fundamentowania, poprzez zalewanie stropów na robotach posadzkarskich skończywszy.

Gama stacjonarnych pomp do zadań „ciężkich” jest szeroka i obejmuje trzy modele: TP 1012, TP 1015, TP 1017. Pod względem parametrów wszystkie one mają wydajność 100 m3/godz. różnią się zaś osiąganym ciśnieniem pompowanego betonu i mocą silnika napędowego. Największa z nich TP 1017 przez odpowiednią konfi gurację zespołu napędowego jednostki pompującej uzyskuje ciśnienie betonu 170 bar przy maksymalnej mocy 588 KM silnika marki Scania. Maszyny te pozwalają na realizację pompowania przy zoptymalizowanej konsystencji mieszanki betonowej na wysokość do 150 m dla pompy TP 1012, a dla pompy TP 1017 do wysokości 250 m.

Spełnienie takich warunków możliwe jest dzięki zastosowaniu z jednej strony wysokociśnieniowej stacjonarnej pompy do betonu, z drugiej zaś odpowiednio przygotowanej infrastruktury rurociągów do pompowania mieszanki betonowej. Dostarczane przez Polmix- AST systemy rurociągów do tak specjalistycznych zadań mogą zapewnić odporność na ciśnienie do 180 bar dla rur, złącz i innych elementów rurociągu. Pośród szerokiej gamy akcesoriów produkowanych przez Polmix- AST są również wsporniki i uchwyty do mocowania elementów rurociągów wysokociśnieniowych, pozwalające na ich bezpieczny montaż na konstrukcji wznoszonych obiektów. Przy zastosowaniu stacjonarnych pomp rozdział betonu na dużych powierzchniach realizowany może być poprzez użycie hydraulicznych masztów rozdzielczych produkcji Everdigm PB28, PB32, PB42.

Przy mniejszych powierzchniach bardziej sprawdzi się maszt rozdzielczy z napędem ręcznym typ MRB 10 lub MBR 12 (o zasięgu 10 lub 12 m) produkcji Polmix-AST, którego dużą zaletą jest możliwość jego swobodnego przemieszczania na powierzchni stropu obiektu przy użyciu zainstalowanego żurawia budowlanego. To właśnie dzięki stacjonarnym pompom do betonu oraz dostępności technologii z nimi związanych realizacja bardzo skomplikowanych i dużych projektów budowlanych zlokalizowanych niejednokrotnie w „trudnych” miejscach staje się możliwa, a czasami wręcz prosta.


Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2010

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy