Nasiąkliwość betonu. Jakie wymagania dla betonów drogowo-mostowych?

Ocena: 4.7
27284
W codziennej praktyce działalności laboratorium betonów dość często spotykamy się z wymaganiami, które są trudne do spełnienia, a niekiedy próbując je spełnić na siłę, powoduje się obniżenie trwałości betonów.

Fot. Hydrobudowa-1

Takim parametrem jest nasiąkliwość betonów. PN-88/B-06250 „Beton zwykły” (tj. stara, już wycofana norma) mówi, że nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5% w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych i 9% w przypadku betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. W PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” trudno znaleźć określenie „nasiąkliwość betonu”. W praktyce w specyfikacjach dla obiektów żelbetowych, drogowo-mostowych i kolejowych stawiane są wymagania: klasa betonu np. C 30/37, wodoszczelność W 8, mrozoodporność F 150 i nasiąkliwość do ≤ 5,0% lub nawet ≤ 4,0% (najczęściej w przypadku obiektów kolejowych).


Fot. Hydrobudowa-1

Według nas wymaganie nasiąkliwości betonu do 5,0 lub nawet 4,0% przy jednoczesnym wymaganiu mrozoodporności F 150 jest problematyczne, a często szkodliwe dla trwałości betonów, czyli całej konstrukcji. Wynika to z faktu, że beton F 150 musi być odpowiednio napowietrzony, duża ilość porów, nawet jeżeli są to pory zamknięte, podwyższa nasiąkliwość betonu. Wymóg nasiąkliwości do 5% lub 4% pochodzi z czasów, gdy nie było betonowozów i pomp do betonu. Betonowozy i pompy do betonu wymagają bardziej ciekłej konsystencji mieszanki betonowej i większej ilości zaprawy, a to zwiększa nasiąkliwość betonu. Jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku, betony z kruszywem do 40 mm były uważane często jako drobnoziarniste. Mieszanka betonowa była transportowana wywrotkami, co wymagało konsystencji o opadzie stożka do max. 6 cm. Można uzyskać beton o nasiąkliwości > 5% i wysokiej trwałości tj. mrozoodporny oraz wodoszczelny, świadczą przedstawione poniżej wyniki badań mieszanki betonowej i betonu. Badania wykonano stosując bardzo dobre grysy amfibolitowe oraz domieszki Betostat i Skorbet produkcji PIW „Lubanta” S.A.


Fot. Hydrobudowa-1

Jeżeli beton jest bardzo odporny na zamarzanie i przy badaniu wodoszczelności do W 8 (ciśnienie 80 m słupa wody), a głębokość wsiąknięcia wody średnio wynosi 13 i 27 mm, to wg nas stawianie tak wysokich wymogów co do nasiąkliwości jest całkowicie zbędne i niepotrzebne. Wyniki badania nasiąkliwości są często niepotrzebnym przedmiotem sporów. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana wymogów np. do 6%, a w wyjątkowych przypadkach do 5%.


Uwaga:
Badanie mrozoodporności do 150 cykli wg PN-88/B-06250 trwa min. 50 dni, w tym czasie następuje dalszy przyrost wytrzymałości betonu, stąd wyższe wyniki badań próbek z badania mrozoodporności.

mgr inż. Kazimierz Ładyżyński
„Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium”
Spółka z o.o.  Warszawa


Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 4-5 (15) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy