Zastosowanie rusztowań na obiektach mostowych

Ocena: 0
2089
Opisywana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie ciechanowskim w województwie mazowieckiem. W jej ramach wykonywane są między innymi następujące obiekty mostowe: wiadukt drogowy w km 99.237 oraz wiadukt drogowy w km 117.352. Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest Warbud S.A. a kompletne systemy deskowań i rusztowań dostarcza firma  Harsco Infrastructure Polska. 

Fot. Harsco Infrastructure


WD w km 99.237

Wiadukt drogowy zlokalizowany jest w ciągu ulicy Gąseckiej  w Ciechanowie nad torami PKP. Trójprzęsłowy obiekt o przekroju płytowym charakteryzuje się długością całkowitą 60,10 m i szerokością 14,10 m. Do wykonania fundamentów podpór zaprojektowano użycie deskowania ściennego Rasto. Jest to deskowanie składające się ze sklejki o grubości 14 mm w ramie stalowej. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością (do 60 kPa), przy jednoczesnym niedużym ciężarze elementów (około 30 kg/m2).

Do wykonania korpusów przyczółków zaprojektowano użycie deskowania ściennego Manto. Jest to systemowe deskowanie składające się ze sklejki 18 mm oraz stalowej ramy. System jest wyposażony we wszystkie komponenty umożliwiające wykonywanie form o zróżnicowanych kształtach i gabarytach.

Filary wykonano z użyciem stalowych szalunków okrągłych – w tym przypadku o średnicy ?1100 mm. Jako rusztowanie podporowe pomocnicze zaprojektowano użycie składanych wież systemowych Id15. Ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta o wysokości konstrukcyjnej od 1,03 do 1,20 m. Dla jej wykonania zaprojektowano rusztowanie ze stalowych elementów składanych – podpór ramowych Id15 (nośność 1 wieży przekracza 200 kN), drewnianych dźwigarów pomostowych H20 oraz ram stalowych systemu SG pod wspornikami płyty. Dla ułożenia deskowania nad linią kolejową zaprojektowano obejście bramowe w systemie Infra-Kit, składające się z wysokonośnych podpór HDS (nośność pojedynczej podpory wynosi maks. 210 kN) oraz belek stalowych Heb400 długości 12 m – ułożonych w kierunku podłużnym.


Fot. Harsco Infrastructure

W przekroju porzecznym przyjęto 8 wież Id15 w rozstawie osiowym 1,60 + 5x1,95 + 1,60 m, natomiast w kierunku podłużnym rozstaw jest zmienny i wynosi od 2,0 m pod płytą ustroju i do maksymalnie 3,0 m pod płytą wspornika. Wieże stężono podłużnie i poprzecznie tężnikami z rur rusztowaniowych. Na głowicach wież Id15 zaprojektowano ruszt drewniany z dźwigarów pełnościennych.

WD w km 117.352
Wiadukt drogowy w km 177.352 zostanie wybudowany na szlaku Konopki –Mława w km 115.210 do km 127.635 nad torami nr 1 i nr 2 linii kolejowej E65 linią kolejową Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia (LCS Ciechanów).

Przedmiotowy wiadukt to dwuprzęsłowa konstrukcja z belek prefabrykowanych typu T w układzie ciągłym. Długość całkowita obiektu wynosi 51,34 m a szerokość 12,3 m. Prefabrykowane belki zostaną zespolone warstwą nadbetonu o grubości 24–26 cm.

Podobnie jak w poprzednim obiekcie do wykonania fundamentów zaprojektowano system Rasto a do wykonania ścian przyczółków system Manto.


Fot. Harsco Infrastructure

Dla podparcia belek prefabrykowanych przy przyczółkach oraz po obu stronach filara zaprojektowano podporę tarczową z systemu Infra-Kit. System ten stanowi doskonały kompromis pomiędzy łatwością montażu a wysoką wytrzymałością jego elementów. Elementem bazowym jest belka podwalinowa o przekroju Heb260 mm. Na niej ustawione są wysokonośne podpory HDS o wymiarach w przekroju poprzecznym 25x25 cm. Głowicę podpór zwieńcza belka oczepowa – również o przekroju Heb260 mm. Sztywność w kierunku podłużnym tarczy zapewniona jest poprzez użycie krzyżowo rozciągniętych ściągów DW15. W kierunku poprzecznym konstrukcja opiera się o przyczółek lub filar. Wykształcenie łożyska dla oparcia prefabrykowanych belek odbywa się przy użyciu systemowych półwałków centrujących. Konstrukcja Infra-Kit wyposażona jest w pomost roboczy – zapewniający bezpieczny dostęp do tymczasowych łożysk w trakcie montażu belek.

Dla podparcia deskowania poprzecznic zaprojektowano rusztowanie stalowe z elementów składanych – wieże Id15 z głowicami i podstawkami śrubowymi oraz stężeniami rurowymi. Głowice i podstawki można jednostronnie pochylać do wartości 6% – dostosowując się do spadku obiektu lub pochylonych powierzchni fundamentów. Na głowicach wież Id15 zaprojektowano podłużnice ze stalowych belek systemu SG, na których rozstawiono belki poprzeczne z pojedynczych dźwigarów H20.


Fot. Harsco Infrastructure

Dla zadeskowania krawędzi nadbetonu płyty ustroju nośnego zaprojektowano konstrukcję podwieszoną do belek prefabrykowanych, składającą się z dźwigarów H20 oraz stalowych belek SG.

Harsco Infrastructure Polska posiada w swojej ofercie zróżnicowane systemy deskowań i rusztowań oraz doświadczoną kadrę. Pozwala to na kompleksową obsługę realizowanych obiektów w zakresie projektowania rozwiązań i dostarczania niezbędnego sprzętu. W opisanym przykładzie – dla budownictwa mostowego. 

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 5 (11) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy