Wybrano wykonawcę drugiej jezdni S1 Pyrzowice - Podwarpie

Ocena: 0
2424
Jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni S1 Pyrzowice - Podwarpie wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A..

Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 76 800 775,18 zł, w czasie 20 miesięcy, jednocześnie udzielając 10 letniego okresu gwarancji jakości.
 
Po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający przekaże dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.
 
Zamówienie pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko)" jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z UE oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa tego odcinka S1 realizowana będzie w formule "Buduj".
 
Przypominamy, że w latach 2005 - 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzką nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 - 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.
 
Droga ekspresowa S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice - Zwardoń), jak również w europejskim korytarzu transportowym (korytarz VI).  Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Podstawowe parametry techniczne budowanej drogi ekspresowej S1:
 • długość - 9,722 km
 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu: 2x2 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m,
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 - 6,30m
 • szerokość poboczy: min. 0,75m
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Źródło i zdjęcie: GDDKiA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy