Szalunek okrągły NOEtop w praktyce

Ocena: 0
3695

Koło Chemnitz-Adelsberg znajduje się most nad nową drogą krajową B 174. Niezwykły kształt ścian przyczółków wiązał się z koniecznością stosowania szalunku okrągłego. Poza tym konstrukcja ma szczególnie ukształtowaną powierzchnię. Do nadania struktury z betonu architektonicznego użyto odsadzone, gładkie poszycie szalunkowe z trójkątnymi listwami.

Szalunek okrągły NOEtop R 275 i nośny NOEratio w ciągu drogi numer 1 nad nową B 174 k. Chemnitz-Adelsberg
Fot. NOE


Droga B 174 zaczyna się w śródmieściu Chemnitz i biegnie na południowy wschód w kierunku Pragi. Inwestorem jest LASuV Plauen. W wyniku przetargu publicznego projektowanie i budowę obiektu powierzono firmie Arlt Bauunternehmen GmbH. Most jest wykonany jako konstrukcja ramownicowa o długości ok. 60 m (włącznie ze ścianami przyczółków) i szerokości ponad 10 m. Charakterystyczny jest przy tym fakt, że jezdnia z jednej strony rozszerza się, co dla pracowników firmy Arlt Bauunternehmen oznaczało konieczność wykonania dwóch różnych przyczółków: jednego z prostymi ścianami i jednego ze ścianami zaokrąglonymi.

Szalunek
Poszukiwania odpowiedniego oferenta szalunku zakończyły się wyborem NOE-Schaltechnik, Süssen wraz z jego szalunkiem NOEratio oraz szalunkiem okrągłym NOEtop R 275.

Szalunek NOEratio szczególnie nadaje się do stosowania w wymagających konstrukcjach inżynieryjnych i mostowych. Przy dostawie możliwe są standardowe wysokości 2,1; 3,4; 4,0; 5,0 i 6,0 m. Dzięki elementom o szerokości od 100 do 300 cm ze stopniowaniem co 25 cm można zrealizować praktycznie wszystkie kształty geometryczne bez odwoływania się do czasochłonnych pól wyrównujących. W zależności od rozstawu ściągów spinających można wybierać naprężenia w betonie od 30 do 60 kN/m3. W sumie dla tej budowli zastosowano ponad 500 m2 NOEratio.

Szalunek okrągły NOEtop R 275 może być stosowany do promieni od 2,75 m i dostarczany w modułach o wysokości 3,0; 1,5 oraz 0,75 m. Większe wymiary szalunku można uzyskać poprzez zwykłą nadbudowę – skorzystały z tego osoby odpowiedzialne za most Chemnitzer Brücke. Niezbędną wysokość 7,5 m zestawiono z elementów o wysokości 2x3 m i 1,5 m. Standardową usługą NOE-Schaltechnik w przypadku wszystkich szalunków okrągłych jest fabryczne ustawienie pierwszego promienia, który jest wymagany na placu budowy oraz ustawienie elementów na kompletną wysokość i tym samym dostawa szalunku w stanie gotowym do użycia. Jeżeli w trakcie budowy potrzebne są kolejne promienie, łatwo można je ustawić na miejscu.

Ściany realizowanych przyczółków mają do 8 m wysokości
Fot. NOE

Przygotowanie prac
Aby potrzeby materiałowe były utrzymane na możliwie niskim poziomie, pracownicy Arlt Bauunternehmen stosowali szalunek zgodnie z planami prac opracowanymi przez NOE-Schaltechnik. Oznaczało to, że najpierw szalowali i betonowali przyczółek z prostymi ścianami, następnie dla drugiego przyczółka przeniesiono w całości część przednią i uzupełniono ją o szalunek okrągły. Szalunek, za wyjątkiem listew trójkątnych, był w całości przygotowany do pierwszego użycia. Pomocą przy pozycjonowaniu tych elementów strukturalnych było zaznaczenie położenia już w fabryce, co pozwoliło na rezygnację z czasochłonnego wyznaczania na placu budowy.

Nachylone słupki ramy były utrzymywane w wymaganej pozycji przez 20 przęseł podporowych NOE Combi z zastrzałami pionującymi/BKS; do nachylonych i zaokrąglonych ścian tylnych wykorzystywane były prefabrykowane elementy specjalne, dołączone analogicznie do szalunku standardowego.

Dla drugiego zastosowania zostały opracowane odpowiednie plany montażu.

W tle przyczółek z zaokrąglonymi ścianami. Na pierwszym planie gotowy prosty przyczółek
Fot. NOE

Szczególna koncepcja projektowa
Inwestor, czyli LASuV Plauen, dla wszystkich mostów wzdłuż drogi B 174 przewiduje specjalną koncepcję projektową – budowle muszą być wykonane z betonu architektonicznego klasy SB3. W przypadku mostu w Chemnitz wymagany był ukośny, pasowy relief, powstały w wyniku zamontowania gładkiego poszycia w szalunku w pozycji skośnej i dodatkowy podział z pomocą trójkątnych listew. Teraz powierzchnie betonu architektonicznego mają wyjątkową strukturę.

Źródło: Świat Betonu, nr 5 (5) 2014

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy