Sprzęt do budowy mostów

Ocena: 0
2971

W dobie wzmożonej aktywności i napiętych terminów, sektor budownictwa infrastrukturalnego to chłonny rynek zbytu. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi firma Betomax Polska ze swoją bogatą ofertą sprzętu i akcesoriów mostowych, skutecznie wspomagających wykonawców na budowie.
Obecnie obiekty mostowe poza funkcją czysto użytkową, powinny być również estetycznie wykonane. Z tego powodu, projektanci starają się, by kształty podpór czy gzymsów wyglądały atrakcyjnie i nietuzinkowo. Wykonanie dowolnego kształtu filarów mostowych będzie możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu form stalowych firmy Betomax Polska. Ten szczególny system szalunków, dzięki możliwości wykonania form o dowolnych wymiarach zapewnia pełną swobodę kształtowania podpór obiektu na etapie ich projektowania, jak również rozwiązuje problemy z późniejszym wykonaniem podpór. System form stalowych przeznaczony jest do wykonywania słupów okrągłych o średnicy od 25 do 150 cm. Modularna budowa pozwala swobodnie operować poszczególnymi elementami, dostosowując formy do własnych potrzeb.

 


Jednak oferta firmy nie kończy się wyłącznie na rozwiązaniach typowych. Jako producent, Betomax daje możliwość wykonania dowolnego, nietypowego kształtu według potrzeb projektu. Dzięki kompatybilności systemu szalunków do słupów z deskowaniami płaskimi renomowanych firm, system ten daje możliwość wykonania również wyobleń czy filarów o kształcie owalnym. Ponadto wysoka jakość wykonania sprawia, że formy można stosować również do wykonania elementów architektonicznych w budownictwie kubaturowym. Kolumny, słupy czy filary wykonane z użyciem form stalowych będą posiadać gładką powierzchnię bez uciążliwych szwów, które są charakterystyczne dla elementów wykonywanych z kartonowych form.

Kolejnymi elementami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, którym często nadaje się specyfi czny kształt są gzymsy płyty mostowej. Również przy wykonaniu tego elementu obiektu mostowego, pomocna będzie oferta proponowana przez Betomax Polska. Wsporniki gzymsu pozwalają na wygodny i pewny montaż szalunków, a następnie ich wbetonowanie do konstrukcji nośnej obiektu. Dzięki różnorodności konstrukcji, wsporniki te można wykorzystać między innymi w:
 • pracach remontowych i konserwacyjnych na mostach bez konieczności wstrzymywania ruchu,
 • pracach montażowych, na ścianach prostopadłych do płyty,
 • w ścianach wsporczych, w miejscach pochyłych,
 • w przypadku wąskiego lub szerokiego sklepienia obiektu,
 • w przypadku gzymsu ze zintegrowaną siecią trakcyjną,
 • we wszystkich rozwiązaniach nietypowych.

Wsporniki podwieszane są do płyty mostowej poprzez elementy mocujące Kobolt, dzięki którym istnieje możliwość montażu wsporników w każdym środowisku. Wsporniki tego typu, w połączeniu z wózkami montażowymi pozwalają na skuteczne usprawnienie prac związanych z montażem deskowania oraz wylaniem płyty gzymsu. Na późniejszych etapach robót, np.: przy pracach wykończeniowych i instalacyjnych, wsporniki również znajdują zastosowanie. Dzięki modułowej budowie, wózek montażowy może stać się uniwersalnym urządzeniem, pomocnym w wielu sytuacjach, takich jak:
 • montaż płyty gzymsowej,
 • prace konserwacyjne pod płytą obiektu,
 • prace na obiektach stawianych na wodzie, gdzie ustawienie rusztowań jest niezwykle trudne,
 • instalacja, wymiana i konserwacja ekranów akustycznych,
 • prace konserwatorskie pod płytami sąsiednich obiektów.


Dzięki wykorzystaniu tych rozwiązań, prace na obiektach mogą być realizowane przy zachowaniu ruchu drogowego, tylko z niewielkimi utrudnieniami – miejscowym przewężeniem lub jeśli szerokość chodnika pozwala na przejazd wózka – przy pełnym ruchu pojazdów. Ważnym elementem, montowanym równocześnie z płytą gzymsową czy kapą chodnika są mocujące je do płyty mostowej kotwy talerzowe. Różne typy kotew pozwalają na:
 • połączenie, w przypadku nowobudowanego obiektu kapy chodnika z płytą,
 • mocowanie nowej kapy chodnika na remontowanych obiektach.


Na tym samym etapie prac, w kapie chodnika umieszczane są kotwy pod barierki energochłonne, które również znajdują się w ofercie firmy. Produkty proponowane przez Betomax Polska w wymierny sposób przyczyniają się do usprawnienia wykonywanych na budowie prac. Wysoka jakość i trwałość zapewnia wielokrotne użycie i bezpieczną pracę z tymi urządzeniami. Wszystkie produkty fi rmy spełniają wymagania normowe, właściwe dla danego produktu. Posiadają również niezbędne atesty i badania, przez co gwarantowane jest bezpieczne użytkowanie systemów.
Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy