Razem dla innowacyjnego drogownictwa

Ocena: 0
1822
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę regulującą szczegółowe zasady wsparcia badań naukowo-rozwojowych w obszarze drogownictwa.
Przedsięwzięcie kierowane jest do naukowców i jednostek naukowych, a efektem ma być wypracowanie innowacyjnych rozwiązań usprawnienia i optymalizacji procesów planowania, przygotowania, projektowania i realizowania inwestycji drogowych.

Z efektów współpracy GDDKiA i NCBiR będą mogli korzystać zarządcy dróg, przedsiębiorcy oraz biura projektowe. Umowa została zawarta do 2021 r., a maksymalny koszt projektów powstałych w ramach tej współpracy wyniesie 50 mln złotych.

Najbardziej innowacyjne wyniki unowocześnią infrastrukturę drogową - będą podstawą dla nowych przepisów techniczno-budowlanych, a także nowych technik budowy dróg. Pierwszy konkurs na wykonanie opracowań zostanie rozpisany na przełomie III i IV kwartału 2014 r.

Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest rozwój modeli mechanicznych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

Wyniki prac  będą wykorzystane w następujących obszarach:
  1. Technologia budowy i remontu dróg;
  2. Przygotowanie i realizacja poprzez wybór najefektywniejszych metod badawczych;
  3. Planowanie rozwoju infrastruktury transportowej, projektowanie, organizacja ruchu, analizy środowiskowe, analizy bezpieczeństwa ruchu;
  4. Projektowanie dróg;
  5. Przebudowy i rozbudowa dróg;
  6. Analiza kosztów korzyści dla inwestycji drogowych;
  7. Realizacja inwestycji;
  8. Utrzymanie sieci drogowej.
Źródło i zdjęcie: GDDKiA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy