Nietypowe realizacje firmy Budosprzęt

Ocena: 0
7054

Najciekawsze rozwiązania architektoniczne wymagają zwykle specjalnych i nietypowych rozwiązań technicznych przy ich budowie, ale nawet podczas bardziej „przyziemnych” zadań może trafić się konieczność indywidualnego podejścia do tematu.

Usztywnienie naroża szalunku

Nietypowe zastosowanie wież mostowych do rozparcia szalunku

Przedstawiamy trzy najciekawsze realizacje z bieżącego roku, gdzie dzięki pomysłom inżynierów z biura technicznego BIT firmy Budosprzęt oraz dobrej współpracy z wykonawcami udało się zaprojektować i wykonać typowymi systemami szalunkowymi nietypowe prace.

W ramach inwestycji Kompanii Węglowej S.A firma Betam dokonała przebudowy zbiornika przeciwpożarowego na terenie KWK Piast. Przebudowa polegała na wykonaniu nowego, zakrytego zbiornika w otwartym, starym. Wykonanie szalunku dla tego zadania komplikował fakt, że nowy zbiornik betonowy należało wykonać na istniejącym zbudowanym z cegły, a koncepcja projektanta uniemożliwiła kotwienie szalunku i kozłów oporowych do ceglanych ścian oraz dna zbiornika. Konieczne było wykonanie szalunków jednostronnych oraz rozparcie ich kratownicami rozporowymi z systemu SMP8 (wieże podporowe). Naroża szalunku rozparto za pomocą podpór Titan. Użyto szalunki systemu MidiBox i Faresin. Całość prac przebiegła w dobrym tempie i bez problemów.

Końcowe prace montażowe szalunku

Wizualizacja rozwiązania technicznego

Innym zadaniem związanym z górnictwem była budowa betonowego bloku testowego. Producent kombajnów górniczych, firma Remag S.A. zleciła firmie Mor Bud z Orzesza odlanie z betonu bloku o wymiarach 6x6,7x4,5 m, który ma następnie zostać zniszczony przez chodnikowy kombajn podczas prezentacji. Beton ma imitować drążone skały i dlatego cała mieszanka betonowa została ułożona podczas jednego betonowania. Beton nie był zbrojony, a użyte ściągi zostały wyjęte. Mamy tu więc przypadek deskowania, przy wykonaniu którego należało wziąć pod uwagę następujące czynniki: duże parcie betonu, wysokie ciepło hydratacji powodujące zarysowania na powierzchni bloku, pewny demontaż stosunkowo długich ściągów po osiągnięciu przez mieszankę odpowiedniej wytrzymałości, oraz podwieszanie części szalunku z uwagi na sfazowanie tylnej ściany bloku. Do wykonania szalunku użyto systemu Faresin, wspieranego przez kilka innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez BIT. Największym problemem technicznym było podwieszenie deskowania na sfazowanej tylnej ścianie bloku testowego. Wielkopowierzchniowy panel o wym. 4,5x6,7 m ułożony pod dużym kątem generował duże siły poziome od ciężaru deskowania i wymagał zastosowania dodatkowych tymczasowych rozpór podczas montażu formy. Panel ten był złożony z kilku płyt systemowych deskowania Modulo 300, któremu nadano odpowiednią sztywność za pomocą dodatkowych niestandardowych elementów. Dodatkowym problemem powstałym ze skośnego ułożenia płyt był brak możliwości spięcia przeciwległych ścian deskowania ściągami przelotowymi. Mogło to powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych od parcia mieszanki betonowej podczas betonowania na deskowania i doprowadzić do uszkodzenia formy. By temu zapobiec z elementów rusztowaniowych zaprojektowano przestrzenne dźwigary kratowe rozparte na bocznych ścianach szalunku, które z jednej strony stanowiły wieszaki do podwieszenia szalunku, z drugiej przejęły rolę brakujących ściągów przelotowych gwarantując odpowiednią wytrzymałość szalunku podczas betonowania.

Kombajn górniczy gotowy do prób

Blok gotowy – szalunek częściowo zdemontowany

Ze świata podziemi przenosimy się pod wodę. Remont połączony z modernizacją ponuru i poszuru zapory Elektrowni Wodnej Myczkowce prowadzi firma Soley. Naprawione zostały ściany nad i pod wodą. Stare ściany były czyszczone, frezowane, kute, a następnie nawiercane. W powstałych otworach umieszczono pręty zbrojeniowe na zaprawie. Do prętów zamocowano nowe zbrojenie a następnie całość zaszalowano w systemie MidiBox. Wylana nowa warstwa betonu zagwarantuje bezpieczne funkcjonowanie zapory usytuowanej w turystycznym centrum Bieszczad.

Remont zapory wodnej – różne etapy prac

Grzegorz Langner
Fotografie i konsultacje:
Radosław Dydo, Marian Mięsopust, Aleksander Kadis,
Robert Zajączkowski

Źródło: Świat Betonu, nr 3 (3) 2014

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy