Transport mieszanki betonowej - oczekiwane zmiany?

Ocena: 0
3564
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce poparło inicjatywę Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO mającą na celu wniesienie uwag do zasad pracy betonowozów w Regulacji Europejskiej nr 561/2006 dotyczącej transportu oraz czasu pracy i czasu odpoczynku kierowców, a także w Regulacji Europejskiej 382/1985 dotyczącej sprzętu do rejestracji czasu pracy pojazdów.

Każdemu inżynierowi, a nawet robotnikowi branży budowlanej dobrze znana jest zasada, w myśl której przeważająca większość betonów towarowych powinna być wbudowana w przeciągu 2 godzin od momentu jego wyprodukowania na węźle betoniarskim. Po tym czasie rozpoczynają się procesy wiązania cementu i istnieje poważne ryzyko powstawania nieciągłości w betonowanej konstrukcji. Dodatkowo zaburzona zostaje logistyka dostaw betonu na budowę (szczególnie istotna sprawa przy ciągłym wylewaniu dużych objętości betonu), a w skrajnych przypadkach przymusowy postój może doprowadzić do stężenia betonu w gruszce betonowozu.

Dlatego też, ERMCO podjęło zdecydowane działania w celu usprawnienia transportu betonu bez narażania kierowców na konsekwencje "przekraczania" czasu pracy. Aby ocenić wpływ czasu pracy kierowców betonowozów z jednej strony na ryzyko wypadków drogowych, z drugiej na jakość dostaw betonu ERMCO zleciło badania w tym zakresie. Programem oceny ryzyka objętych zostało kilka krajów europejskich w tym Austria, Polska, Włochy, Holandia i Niemcy. Analizę czasu pracy kierowców betonowozów przeprowadzono w 40 ośrodkach, z czego 20 z nich było dużymi metropoliami, a kolejne 20 ośrodkami średniej wielkości. Kontroli podlegały zapisy z tachografów betonowozów, których kierowcy pracowali w trybie ciągłym (brak urlopów i zwolnień lekarskich) przez okres 4 tygodni we wrześniu i październiku, czyli w miesiącach o wysokiej intensywności prac budowlanych.

Propozycja unijna zakłada wprowadzenie w pracy kierowcy 45 minutowej przerwy w ciągu 8 godzinnego czasu pracy lub alternatywnie dwóch przerw po 15 i 30 minut. Z przeprowadzonych przez ERMCO badań wynika, iż kierowcy w trakcie 8 godzinnego dnia pracy tylko 42% czasu poświęcają na transport mieszanki betonowej czyli na efektywne prowadzenie pojazdu. Inne prace zajmują im 32% czasu, a przerwy wynoszą 24% w tym zgodne z wymogami unijnymi stanowią aż 9%. Taki rozkład czasu pracy zakłóca logistykę dostaw mieszanki.

Nikomu w branży budowlanej nie trzeba specjalnie tłumaczyć, że beton towarowy jest produktem świeżym o krótkim czasie przydatności. Dlatego też, pod względem właśnie tego parametru można go porównać chociażby do świeżego mleka, dla którego wprowadzono specjalne rozwiązania w art. 13 pkt 1 wyżej wspomnianej Regulacji nr 561/2006.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników, ERMCO przygotowuje odpowiednie propozycje zmian w przepisach Regulacji Europejskiej 561/2006, uwzględniające specyfikę logistyki transportu i dostaw betonu towarowego.

Propozycje te są pierwszym z kroków czynionych w kierunku zmian przepisów europejskich i krajowych, uwzględniających specyfikę produkcji i dostawy betonu towarowego. Wszelkie zgłoszone poprawki do w/w Regulacji mają być w najbliższym czasie dyskutowane przez Komisję Europejską.

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
Zdjęcie: Budownictwo monolityczne, nr 2 (5) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy