SPBT w gronie partnerów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Ocena: 0
1754
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców - Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota - Engil Central Europe, Polimex - Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud. Działania Porozumienia mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ono zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych, czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Prezes SPBT - Michał Daszkiewicz - podpisuje deklarację przystąpienia Stowarzyszenia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Uroczyste podpisanie deklaracji przyjęcia Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce w poczet partnerów PDBWB miało miejsce podczas spotkania Komitetu Sterującego prezesów firm tworzących Porozumienie. W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali - Michał Daszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia oraz dr inż. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT.

Zarząd SPBT w obecnej kadencji problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy uznał za jeden z priorytetów swoich działań. Dlatego też jedną z jego pierwszych decyzji było powołanie Grupy Projektowej ds. BHP. Jej podstawowym priorytetem jest wypracowanie schematów działania w zakresie BHP związanych z dostawą i rozładunkiem betonu na budowach.

Wypracowane we współpracy z Porozumieniem standardy spowodują ujednolicenie wymagań BHP, na budowach realizowanych przez jego Członków, odnośnie sprzętu służącego do transportu mieszanki betonowej (betonomieszarki, pompy do betonu, samochody samowyładowcze) oraz ich operatorów/kierowców. W sposób bezsporny wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa prac związanych z dostawą betonu na place budowy oraz w sposób jednoznaczny ureguluje prawa i obowiązki ciążące na każdej ze stron.

Publikacja opracowanego standardu BHP "dostawa betonu" spodziewana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Źródło i zdjęcie: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy