Pekabex SA - komentarz Prezesa do wyników za I kwartał 2018 r.

Ocena: 0
2539

W pierwszym kwartale roku Pekabex osiągnął rekordowe wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej wyniosła 9,9 mln zł i była wyższa o 141% w porównaniu z 1 kwartałem roku 2017 (4,1 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA sięgnął 16,9 mln zł, o 93% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak dobry rezultat zawdzięczamy doskonałym wynikom wypracowanym w segmencie prefabrykacji, zarówno na rynku polskim, jak i szwedzkim - wskazał Prezes firmy Pekabex.

W I kwartale 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:

  • Rekordowy wzrost zysku z działalności operacyjnej i zysku netto o 141% (r/r)
  • Wzrost EBITDA o 93% do poziomu 16,9 mln zł
  • Wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 18%
  • Wzrost o 16% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (na poziomie 47,8 tys. m3 w porównaniu z 41,3 tys. m3 w ubiegłym roku).
  • Rozpoczęcie współpracy z liderem rynku powierzchni magazynowej, firmą Panattoni Europe.

"Obserwowane w całej Europie trudności ze znalezieniem rąk do pracy oraz przyspieszenie w krajowych inwestycjach przekładają się na problemy polskich firm budowalnych w zapewnieniu siły roboczej koniecznej do realizacji kontraktów i dramatyczny wzrost kosztów pracy. Wymusza to automatyzację procesów budowlanych i zwrot naszych klientów w kierunku prefabrykacji, co generuje widoczny wzrost popytu. Dzięki posiadanym mocom produkcyjnym Grupa Pekabex jest doskonale spozycjonowana, żeby odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, co pozwoliło na osiągnięcie satysfakcjonujących marż w 1 kwartale 2018 roku" - mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. "Ten sam trend, dynamicznych wzrostów cen usług podwykonawców, negatywnie odbił się na wynikach segmentu kompleksowego wykonawstwa Grupy jednakże biorąc po uwagę krótkoterminowy charakter naszych kontraktów spodziewamy się stopniowej  poprawy wyników w tym segmencie w kolejnych kwartałach".

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I kwartał 2018 roku oraz porównywalne dane za I kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych):

Źródło i zdjęcie: Pekabex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy